Her kan du følge udviklingen i dit forbrug og se, om dine acontobetalinger stemmer overens med dit forventede forbrug.

Dit forventede forbrug er beregnet ud fra, at dit forbrugsmønster fortsætter, som hidtil.