Her kan du følge dit forbrug og se om dit forudbetalte acontoforbrug stemmer overens med dit forventede forbrug.

Dit forventede forbrug er beregnet ud fra, at dit forbrugsmønster fortsætter, som hidtil.

Er dit forbrug inden for normalforbruget?
Sammenlign dit forbrug med normalforbruget.

Læs mere om forbrug og sammenlign her.