Her kan du følge udviklingen i dit forbrug og se, om dine acontobetalinger stemmer overens med dit forventede forbrug.

Dit forventede forbrug er beregnet ud fra, at dit forbrugsmønster fortsætter, som hidtil.
Bemærk at beløbene er uden faste afgifter og derfor ikke kan sammenlignes med din opkrævning.

Alle beregninger er vejledende.

#ffffff
700
#aa0000
#aa0000
#aa0000
#aa0000
#aa0000
#aa0000
Arial
12
#000000
true